• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 05/03/2011
Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
Số ký hiệu 01/2011/TT-BNV Ngày ban hành 19/01/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 05/03/2011
Nguồn thu thập Công báo số 93+94, năm 2011 Ngày đăng công báo 11/02/2011
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.