• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011
Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Số ký hiệu 122/2011/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 17/08/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 15/10/2011
Nguồn thu thập Công báo số 495+496, năm 2011 Ngày đăng công báo 07/09/2011
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Đinh Trung Tụng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.