• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 15/11/2011
Quy định về phân cấp và uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp
Số ký hiệu 16/2011/TT-BTP Ngày ban hành 28/09/2011
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/11/2011
Nguồn thu thập Công báo số 527+528, năm 2011 Ngày đăng công báo 16/10/2011
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Kế hoạch - Tài chính
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.