• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 21/01/2016
Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự
Số ký hiệu 24/2011/TTLT-BTP-BQP Ngày ban hành 15/12/2011
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 30/01/2012
Nguồn thu thập Công báo số 133+134, năm 2012 Ngày đăng công báo 28/01/2012
Ngành
  • Quốc phòng
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bồi thường nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính
Bộ Quốc phòng Thứ trưởng Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

- Các trường hợp được bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 03 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, mà thiệt hại phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 và chưa yêu cầu bồi thường, thì áp dụng Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết. - Các trường hợp được bồi thường trong hoạt động thi hành án dân sự theo quy định tại Nghị định số 47/CP ngày 03 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về việc giải quyết bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan tiến hành tố tụng gây ra, mà đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 người bị thiệt hại đã yêu cầu bồi thường nhưng chưa được thụ lý, thì áp dụng Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch 17/2015/TTLT-BTP-BQP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự Ngày hết hiệu lực 21/01/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.