• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2012
Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm
Số ký hiệu 11/2012/NĐ-CP Ngày ban hành 22/02/2012
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 10/04/2012
Nguồn thu thập Công báo số 243+244, năm 2012 Ngày đăng công báo 06/03/2012
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Đăng ký giao dịch bảo đảm
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.