• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 02/03/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 01/04/2016
Hướng dẫn tiêu chí xác định đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
Số ký hiệu 12/2012/TT-BTC Ngày ban hành 06/02/2012
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 02/03/2012
Nguồn thu thập Công báo số 163+164, năm 2012 Ngày đăng công báo 19/02/2012
Ngành
Lĩnh vực
  • Quản lý tài sản công
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.