• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/07/2010
Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2010 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 09/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành 15/07/2010
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 24/07/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Sùng Chúng
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.