• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/01/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 01/09/2016
Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 50/2009/QĐ-UBND Ngày ban hành 31/12/2009
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/01/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Nguyễn Hữu Vạn
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 19/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thay thế Ngày hết hiệu lực 01/09/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.