• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số ký hiệu 156/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 11/11/2013
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 26/12/2013
Nguồn thu thập Công báo số 821+822, năm 2013 Ngày đăng công báo 27/11/2013
Ngành
  • Ngân hàng
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.