• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2014
Quy định việc Iập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nưóc bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của nguòi dân tại cơ sở
Số ký hiệu 14/2014/TTLT-BTC-BTP Ngày ban hành 27/01/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 14/03/2014
Nguồn thu thập Công báo số 245+246, năm 2014 Ngày đăng công báo 03/03/2014
Ngành
  • Tài chính
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh
Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.