• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 14/07/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017
Về các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu 15/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/07/2014
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 14/07/2014
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo 25/07/2014
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai Chủ tịch Phạm Văn Cường
Phạm vi
  • Tỉnh Lào Cai

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh Lào Cai bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 01/01/2017
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.