• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/10/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 28/10/2017
Hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
Số ký hiệu 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN Ngày ban hành 25/08/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 08/10/2014
Nguồn thu thập Công báo số 883+884 Ngày đăng công báo 29/09/2014
Ngành
  • Khoa học và công nghệ
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Trần Quốc Khánh
Bộ Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng Trương Chí Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Thông tư này áp dụng để xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 và các năm tiếp theo. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu để áp dụng trong Thông tư liên tịch này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì sẽ được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mới đó.
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.