• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 02/01/2003
Ban hành Quy chế thực hiện Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Pháp
Số ký hiệu 142/2000/QĐ-TTg Ngày ban hành 11/12/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 26/12/2000
Nguồn thu thập Công báo số 2, năm 2001 Ngày đăng công báo 15/01/2001
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Nuôi con nuôi
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị bãi bỏ bởi Nghị định 68/2002/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài Ngày hết hiệu lực 02/01/2003
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.