• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/05/2015
Sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước
Số ký hiệu 41/2015/TT-BTC Ngày ban hành 27/03/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 15/05/2015
Nguồn thu thập Công báo số 527+528, năm 2015 Ngày đăng công báo 27/04/2015
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý công sản
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tài chính Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.