• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2014
  • Ngày hết hiệu lực: 05/05/2019
Quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
Số ký hiệu 10/2014/TT-BTP Ngày ban hành 07/04/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 21/05/2014
Nguồn thu thập Công báo số 457+458 Ngày đăng công báo 24/04/2014
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Bổ trợ tư pháp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Hoàng Thế Liên
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.