• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2013/TT-BTP ngày 03/01/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
Số ký hiệu 08/2015/TT-BTP Ngày ban hành 26/06/2015
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/10/2015
Nguồn thu thập Công báo số 853+854, năm 2015 Ngày đăng công báo 20/07/2015
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Thi hành án dân sự
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Tư pháp Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.