• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 30/05/2009
Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo
Số ký hiệu 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV Ngày ban hành 15/04/2009
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 30/05/2009
Nguồn thu thập Công báo số 227 + 228, năm 2009 Ngày đăng công báo 01/05/2009
Ngành
  • Giáo dục và đào tạo
  • Nội vụ
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Trần Văn Tuấn
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.