• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với phim sử dụng ngân sách nhà nước.
Số ký hiệu 15/2016/TT-BVHTTDL Ngày ban hành 27/12/2016
Loại văn bản Thông tư Ngày có hiệu lực 01/03/2017
Nguồn thu thập https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Thong-tu-15-2016-TT-BVHTTDL-quy-che-tham-dinh-kich-ban-van-hoc-phim-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-320313.aspx Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.