Quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
Số ký hiệu 04/VBHN-BYT Loại VB được sửa đổi bổ sung Nghị định
Ngày xác thực 20/02/2019 Ngày đăng công báo ...
Nguồn trích
Cơ quan hợp nhất/ Người ký/ Chức danh Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn Thứ trưởng
Văn bản được hợp nhất
Văn bản tiếng Anh
Văn bản gốc
File download
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.