• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 10/04/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 10/07/2018
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 29/2008/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
14/03/2008 Văn bản được ban hành 29/2008/NĐ-CP
10/04/2008 Văn bản có hiệu lực 29/2008/NĐ-CP
10/12/2009 Bị bãi bỏ 1 phần 88/2009/NĐ-CP
01/05/2010 Được bổ sung 22/2010/QĐ-TTg
25/02/2013 Bị bãi bỏ 1 phần 04/2013/NĐ-CP Xem tại đây
01/01/2014 Được bổ sung 164/2013/NĐ-CP
01/08/2015 Được bổ sung 18/2015/QĐ-TTg Xem tại đây
25/12/2015 Được bổ sung 114/2015/NĐ-CP Xem tại đây
10/07/2018 Văn bản hết hiệu lực 29/2008/NĐ-CP
10/07/2018 Bị thay thế 82/2018/NĐ-CP
10/07/2018 Bị bãi bỏ 82/2018/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.