• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 26/07/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2019
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết 20/2008/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
16/07/2008 Văn bản được ban hành 20/2008/NQ-HĐND
26/07/2008 Văn bản có hiệu lực 20/2008/NQ-HĐND
27/07/2009 Được sửa đổi 17/2009/NQ-HĐND Xem tại đây
22/07/2019 Văn bản hết hiệu lực 20/2008/NQ-HĐND
22/07/2019 Bị bãi bỏ 19/2019/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.