• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 16/06/2006
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 114/2006/QĐ-TTg
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
25/05/2006 Văn bản được ban hành 114/2006/QĐ-TTg
16/06/2006 Văn bản có hiệu lực 114/2006/QĐ-TTg
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.