• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 21/02/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2005
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 15/1998/TT-BTC
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
06/02/1998 Văn bản được ban hành 15/1998/TT-BTC
21/02/1998 Văn bản có hiệu lực 15/1998/TT-BTC
01/01/2005 Văn bản hết hiệu lực 15/1998/TT-BTC
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.