• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 16/01/2007
  • Ngày hết hiệu lực: 20/10/2011
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 151/2006/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
20/12/2006 Văn bản được ban hành 151/2006/NĐ-CP
16/01/2007 Văn bản có hiệu lực 151/2006/NĐ-CP
23/07/2007 Được bổ sung 2450/QĐ-BTC Xem tại đây
19/10/2008 Bị thay thế 1 phần 106/2008/NĐ-CP
19/10/2008 Bị bãi bỏ 1 phần 106/2008/NĐ-CP
19/10/2008 Được bổ sung 106/2008/NĐ-CP
20/10/2011 Văn bản hết hiệu lực 151/2006/NĐ-CP
20/10/2011 Bị thay thế 75/2011/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.