• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 15/07/2012
Định mức chi đảm bảo cho công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu 08/2012/NQ-HĐND Ngày ban hành 05/07/2012
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 15/07/2012
Nguồn thu thập Công báo Cao Bằng Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Chủ tịch Hà Ngọc Chiến
Phạm vi
  • Tỉnh Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.