• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 27/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 22/07/2019
Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn huyện viên thể thao của tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu 17/2009/NQ-HĐND Ngày ban hành 17/07/2009
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 27/07/2009
Nguồn thu thập Công báo Cao Bằng Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Văn hóa Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Phó Chủ tịch Đàm Văn Eng
Phạm vi
  • Tỉnh Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.