• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 10/11/2020
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu 25/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 30/10/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 10/11/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Chủ tịch Hoàng Xuân Ánh
Phạm vi
  • Tỉnh Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.