• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 19/01/2005
  • Ngày hết hiệu lực: 29/05/2008
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Số ký hiệu 02/2004/TTLT/UBDSGĐTE-BNV Ngày ban hành 22/12/2004
Loại văn bản Thông tư liên tịch Ngày có hiệu lực 19/01/2005
Nguồn thu thập Công báo số 04 - 01/2005 Ngày đăng công báo 04/01/2005
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
  • Tổ chức cán bộ
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ trưởng (Chủ nhiệm) Lê Thị Thu
Bộ Nội vụ Bộ trưởng Đỗ Quang Trung
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị hết hiệu lực bởi Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BYT-BNV Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện Ngày hết hiệu lực 29/05/2008
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.