• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 30/01/2003
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2004
Về việc điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương
Số ký hiệu 03/2003/NĐ-CP Ngày ban hành 15/01/2003
Loại văn bản Nghị định Ngày có hiệu lực 30/01/2003
Nguồn thu thập Công báo số 02 + 03 Ngày đăng công báo 10/01/2003
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Chính phủ Thủ tướng Phan Văn Khải
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 139/2003/QĐ-TTg Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2004 Ngày hết hiệu lực 01/01/2004
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.