• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 19/07/2010
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Cao Bằng
Số ký hiệu 21/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành 09/07/2010
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 19/07/2010
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Y tế
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng Chủ tịch Hà Ngọc Chiến
Phạm vi
  • Tỉnh Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.