• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 05/10/2008
  • Ngày hết hiệu lực: 07/10/2012
Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 6 Quy chế xét tuyển dụng công chức, viên chức
Số ký hiệu 2022/2008/QĐ-UBND Ngày ban hành 25/09/2008
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/10/2008
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Chủ tịch Lô Ích Giang
Phạm vi
  • Cao Bằng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Quyết định 1333/2012/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức Ngày hết hiệu lực 07/10/2012
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.