• Nghị quyết 35/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm ý tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 34/2017/NQ-HĐND

  Đặt tên đường (giai đoạn 2) trên địa bàn thị trấn Ea T'ling, huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết quy định nội dung, mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đăk Nông đến năm 2020

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND

  Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND

  Quy định biểu mẫu và thời hạn gửi kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hằng năm; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND

  Ban hành quy định các mức chi về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND

  Quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp tỉnh Đăk Nông, giai đoạn 2017 - 2020

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND

  Quy định thưởng vượt dự toán thu ngân sách nhà nước từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2017 - 2020

  14/12/2017

  01/01/2018

 • Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

  Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước cho một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 và việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã trung hạn và hàng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đăk Nông

  14/12/2017

  01/01/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.