• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 03/12/2010
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 37/2010/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/11/2010 Văn bản được ban hành 37/2010/QĐ-UBND
03/12/2010 Văn bản có hiệu lực 37/2010/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.