• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 20/07/2009
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2018
Lịch sử hiệu lực: Nghị định 52/2009/NĐ-CP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
03/06/2009 Văn bản được ban hành 52/2009/NĐ-CP
20/07/2009 Văn bản có hiệu lực 52/2009/NĐ-CP
20/02/2016 Được bổ sung 04/2016/NĐ-CP Xem tại đây
01/01/2018 Văn bản hết hiệu lực 52/2009/NĐ-CP
01/01/2018 Bị bãi bỏ 151/2017/NĐ-CP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.