• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 07/08/2017
Nghị quyết ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nuớc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu 03/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 26/07/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 07/08/2017
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông Chủ tịch Lê Diễn
Phạm vi
  • Tỉnh Đắc Nông

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.