• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 11/05/2020
Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 28/2015/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông
Số ký hiệu 11/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 11/05/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/05/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Lĩnh vực giá
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Chủ tịch Nguyễn Bốn
Phạm vi
  • Tỉnh Đắc Nông

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.