• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 20/01/2021
Lịch sử hiệu lực: Quyết định 01/2021/QĐ-UBND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
07/01/2021 Văn bản được ban hành 01/2021/QĐ-UBND
20/01/2021 Văn bản có hiệu lực 01/2021/QĐ-UBND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.