Sign In

CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH UBND

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/v Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp cấm sử dụng

các loại pháo và đổ chơi nguy hiểm bị cấm

_____________________

Những năm qua, cán bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chấp hành nghiêm túc và triệt để Nghị quyết số 05/NQ ngày 11 tháng 01 năm 1997 của Chính phủ; Chỉ thị số 406/TTg ngày 08- 9-1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt các loại pháo; Quyết định số 464/ BNV ngày 27-12-1993 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Nhưng trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phô Đà Nẵng xuất hiện tình trạng sử dụng các loại pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm của nước ngoài nhập lậu như: Pháo thăng thiên, pháo tép, pháo quay, pháo xịt, pháo bướm...; các loại súng nhựa, súng bắn đạn nhựa, cao su, bắn pháo, bắn phát quang, bắn diêm sinh, bắn hơi nén lò xo...; các loại đao, kiếm, mã tấu làm bằng gỗ, nhựa... chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời nên đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm, làm ảnh hưởng chung đến tình hình an ninh trật tự; thậm chí có những trường hợp gây thương tích đến tính mạng, sức khỏe của người khác và thiệt hại tài sản của nhân dân, gây dư luận bất bình, lo ngại trong quần chúng nhân dân.

Để khắc phục tình trạng trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc các chủ trương lớn của Chính phủ, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, bảo vệ tuyệt đôi an toàn cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong các dịp lễ hội, nhất là lễ hội đón giao thừa thế kỷ mới và đón xuân, vui Tết Tân Tỵ năm 2001, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

1- Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các tồ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt các loại pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 47/CP ngày 12-8-1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đến từng cơ quan, xí nghiệp, từng tổ dân phố, từng cụm dân cư, từng hộ nhân dân và tổ chức cam kết không để xảy ra bât cứ trường hợp vi phạm nào đến việc đốt các loại pháo và sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm, kịp thời phát hiện những hộ, những người cô tình vi phạm để có biện pháp xử lý thích đáng.

2- Giám đốc Sở Thương mại có kế hoạch chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và Công ty Quản lý các chợ tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát ở các khu vực trọng điểm như: sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, các chợ, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh, các quầy hàng, sạp hàng. Kiên quyết xử lý triệt để các cơ sở, các quầy hàng cố tình vi phạm buôn bán pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

3- Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo có kế hoạch tổ chức quán triệt việc thực hiện chủ trương của Nhà nước đến tất cả các trường cho tất cả các sinh viên, học sinh thực hiện nghiêm túc việc cấm đốt các loại pháo và sử dụng đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Từng trường học có thể phát động thi đua trong học sinh, việc chấp hành chủ trương không đốt pháo, không dùng đồ chơi nguy hiểm bị cấm và phát hiện những trường hợp cồ tình vi phạm để xử lý nghiêm khắc.

4- Thông qua việc vận động thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sông mới, văn hóa mới ở khu dân cư, đề nghị ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố có kế hoạch chỉ đạo các tổ chức thành viên tuyên truyền giáo dục quản lý hội viên, đoàn viên của mình nghiêm túc thực hiện chủ trương của Nhà nước về cấm sử dụng pháo và các loại đồ chơi nguy hiểm.

5- Công an thành phố phối hợp với Cục Thuế, Sở Thương mại tổ chức kiểm tra những địa bàn trọng điểm, những nơi trước đây có sản xuất, kinh doanh pháo và đồ chơi nguy hiểm để kịp thời ngăn chặn xử lý những người cố tình vi phạm và giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác này.

6- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng Công an thành phố tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chất nổ, vũ khí - vật liệu nổ, các loại pháo và đồ chơi nguy hiểm bị cấm, kịp thời phát hiện bắt giữ, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm Chỉ thị số 406/TTg, Nghị quyết số 05/NQ của Chính phủ, các trường hợp nghiêm trọng phải lập hồ sơ truy tố trước pháp luật.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu UBND các cấp, các ngành, các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố.

UBND thành phố Đà Nẵng

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Năm