• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 23/06/2016
  • Ngày hết hiệu lực: 25/10/2022
Ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 21/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành 13/06/2016
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 23/06/2016
Nguồn thu thập Công báo Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Thanh tra
Lĩnh vực
  • Khiếu nại, tố cáo
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Được thay thế bởi Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 12/10/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Ngày hết hiệu lực 25/10/2022
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.