• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
Quy định chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 132/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 07/12/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/01/2018
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Nguyễn Nho Trung
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

1. Đối với hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền sử dụng đất được lập trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực, tiếp tục áp dụng theo Quyết định hỗ trợ cải thiện nhà ở có hiệu lực tại thời điểm áp dụng Bảng giá đất Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành. 2. Đối với những hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền sử dụng đất được lập sau ngày Nghị quyết này có hiệu lực, áp dụng theo các quy định tại Nghị quyết này.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.