• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/09/2010
  • Ngày hết hiệu lực: 30/06/2016
Quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 28/2010/QĐ-UBND Ngày ban hành 01/09/2010
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/09/2010
Nguồn thu thập Công báo số 10+11+12, năm 2010 Ngày đăng công báo 05/12/2010
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Nông Thị Ngọc Minh
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 thay thế Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND thành phố quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Ngày hết hiệu lực 30/06/2016
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.