• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 29/12/2000
  • Ngày hết hiệu lực: 23/09/2014
V/v Thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên ngành Giáo dục Đào tạo công tác ở miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 19447/2000/QĐ-UB Ngày ban hành 29/12/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 29/12/2000
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Tiền lương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Phó Chủ tịch Huỳnh Năm
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Thời gian dừng thực hiện chế độ phụ cấp thu hút kể từ ngày 01/9/2014
Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định 6734/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc bãi bỏ các văn bản quy định chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên nành giáo dục và đào tạo công tác tại các xã miền núi và địa bàn khó khăn của thành phố Đà Nẵng bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 23/09/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.