• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 11/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 05/06/2014
V/v Phê duyệt Quy hoạch các Cụm công nghiệp nhỏ thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 138/2000/QĐ-UB Ngày ban hành 27/12/2000
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 11/01/2001
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Công Thương
Lĩnh vực
  • Công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác;
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Nguyễn Bá Thanh
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
Lí do hết hiệu lực Quyết định số 3658/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 bãi bỏ Ngày hết hiệu lực 05/06/2014
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.