• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 14/04/2020
Bãi bỏ Khoản 6 Điều 17 Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố Đà Nẵng
Số ký hiệu 08/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành 03/04/2020
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 14/04/2020
Nguồn thu thập Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Xây dựng
Lĩnh vực
  • Quản lý nhà
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND thành phố Đà Nẵng Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ
Phạm vi
  • Thành phố Đà Nẵng

Thông tin áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.