• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2021
Lịch sử hiệu lực: Nghị quyết Số: 04/2021/NQ-HĐND
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
22/08/2021 Văn bản được ban hành Số: 04/2021/NQ-HĐND
01/09/2021 Văn bản có hiệu lực Số: 04/2021/NQ-HĐND
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.