• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 25/08/2017
Quy định định mức phân bổ, mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số ký hiệu 21/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành 15/08/2017
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 25/08/2017
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tư pháp
Lĩnh vực
  • Xây dựng pháp luật
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Mùa A Sơn
Phạm vi
  • Tỉnh Điện Biên

Thông tin áp dụng

Thay thế Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.