• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 09/10/2017
V/v sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số ký hiệu 74/2017/NQ-HĐND Ngày ban hành 27/09/2017
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 09/10/2017
Nguồn thu thập Bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nội vụ
Lĩnh vực
  • Chính quyền địa phương
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Lò Văn Muôn
Phạm vi
  • Tỉnh Điện Biên

Thông tin áp dụng

Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 1 của Nghị quyết số 368/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh Điện Biên Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã phường, thị trấn; ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.