• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2021
Quy định số lượng Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã; mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số ký hiệu Số: 02/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/08/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Tài chính
Lĩnh vực
  • Quản lý ngân sách nhà nước
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Lò Văn Phương
Phạm vi
  • Tỉnh Điện Biên

Thông tin áp dụng

Nghị quyết số 246/2011/NQ-HĐND ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên V/v ban hành một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.