• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2021
Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số ký hiệu Số: 04/2021/NQ-HĐND Ngày ban hành 22/08/2021
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 01/09/2021
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Lao động - Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực
  • Bảo trợ xã hội
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký HĐND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Lò Văn Phương
Phạm vi
  • Tỉnh Điện Biên

Thông tin áp dụng

Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh thời gian và mức trợ cấp nuôi dưỡng, sinh hoạt phí cho đối tượng nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.