• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 02/11/2021
Bãi bỏ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Số ký hiệu Số: 22/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành 21/10/2021
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 02/11/2021
Nguồn thu thập bản chính văn bản Ngày đăng công báo ...
Ngành
  • Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Lĩnh vực
  • Nông nghiệp
Cơ quan ban hành/ Chức danh / Người ký UBND tỉnh Điện Biên Chủ tịch Lê Thành Đô
Phạm vi
  • Tỉnh Điện Biên

Thông tin áp dụng

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành quy định về cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đầu tư kiên cố kênh loại 3 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.